We start and scale sustainable innovations together with corporates

We help corporate clients identify, develop and scale new business opportunities at the edge of their existing operations.

The goal is to realise the potential in ideas and business models that can be tomorrow's income streams.
Clients
Let's innovate together
Alle skal innovere nå, i alle fall ifølge festtalene, kvartalsrapportene og Linkedin-postene. Kanskje skal også din virksomhet rigges for en høyst usikker fremtid, og det helst i går.

Men innovasjon er krevende. Å skape noe nytt krever at man jobber og tenker radikalt annerledes enn når man skal drifte noe som allerede fungerer.

Derfor har vi i Uromaker spesialiert oss på å bistå etablerte virksomheter med ta nye konsepter og forretningsmuligheter gjennom den risikable fasen fra idé til markedsvalidering og skalering.

Det gjør vi i tandem med kunder som stiller med dyp domenekunnskap, samt problemer å løse, idéer å prototype, eller kommersielle muligheter å realisere.

Vi stiller som garantister for at innovasjonsarbeidet holder høy fart og kvalitet, og at det arbeides iterativt og kundesentrisk gjennom hele innovasjonsløpet.

Typiske leveranser fra oss er ferdigutviklede nye produkter og tjenester, eller investeringsklare caser og idéer som er testet og markedsavklart, og som dekker validerte kundebehov.

Interessert i en prat? Ring Christer Dalsbøe på 400 52 503, eller skriv til oss på post@uromaker.no.
Feedback from people we work with
About Us
Vi trekker på erfaring fra consulting, corporate innovation og oppstartsselskaper, og tar med oss entreprenørskapsmetodikk og -mindset inn i alle oppdragene vi gjør.
Jacob Mørch
Siviløkonom fra NHH med strategispesialisering, tidligere rådgiver i Knowit, samt medgründer av delingsøkonomiselskapet Easybnb og startup-skolen Early Stage.

Jacob trives best i skjæringspunktet mellom økonomi, teknologi og strategiarbeid. Han blir gjerne med på å danne en top-down strategi for nye prosjekter, for så å dukke ned i "execution mode" og utarbeide strukturer og arbeidsprosesser for å få ting gjort.
Christer Dalsbøe
Tidligere kommersielt ansvarlig i oppstartsselskapet Timely (nå Memory.ai). Erfaring som senior strategisk rådgiver i Knowit, med teknologi og innovasjon som spesialfelt.

Christer har en unik evne til å se muligheter, generere idéer og skissere opp løsninger i møte med komplekse problemstillinger, gjerne i sanntid. Han er derfor en naturlig sparringspartner når våre kunder står fast eller trenger å fornye seg raskt.
Andreas Tungland
Utdannet softwareingeniør fra Universitetet i Oslo, samt uteksaminert fra Kaospilotene i Aarhus.
Erfaring som softwareutvikler, og tidligere medgründer av byrået Løpe Design.

Andreas er lidenskapelig opptatt av å kombinere det teknologiske med det menneskelige, og har et naturlig talent for å designe og fasilitere prosesser som får ut det beste i både menneske og maskin.